YUNANCA

Yunanca (Yunanca: Ελληνικά Helence veya Eλληνική γλώσσα Helen dili Bu ses hakkında Eliniki Glosa ya da Helence, Yunanistan’ın ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmî dilidir. 4.000 yıllık bir geçmişe sahiptir.Hint-Avrupa dil ailesinde kendi başına bir kol oluşturur. Bazı dilbilimciler Yunanca ve Ermeniceyi Hint-Avrupa dil ailesi içinde Greko-Grabar olarak bir üst grupta birleştirir. Antik Yunanca, Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca, Antik Yunanca’dan oldukça farklı olmakla birlikte köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan alfabesi kullanılarak yazılır.

Yunanca, dünyada çoğunluğu Yunanistan’da olmakla beraber Avustralya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan yaklaşık 13 milyon kişinin anadilidir. Türkiye’de anadili Yunanca olan yaklaşık 2.500 Rum olduğu tahmin edilmektedir. Bunların hemen hemen hepsi İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’da yaşar. Bunun yanında 15 ve 17. yüzyıllarda İslamlaşan Trabzonlu ahali tarafından konuşulmaktadır. 1965 nüfus sayımında 4,535 kişi anadilini Pontus lehçesi (Yunanca) olarak kaydetmişti. Yunanistan ve Kıbrıs’tan Türkiye’ye göç eden Yunanca konuşan kayda değer Müslüman da vardır. Bunların da büyük bir kısmı Batı Anadolu ve Mersin yöresine yerleşmişlerdir.

Yunanca, devamlı olarak kullanılmış ve tarihi tespit edilmiş en eski dillerden biridir. Tarihin büyük bir kesiminin her devrinde önemli bir edebi eser verebilmiş sayılı dillerdendir. Yunancanın medeniyete, özellikle Avrupa ve Ortadoğu medeniyetlerine katkısı çok büyük olmuştur ve antikitenin ortaçağa ve günümüze bağlantısındaki aracı konumu dolayısıyla insanlık tarihinde en çok iz bırakmış dillerden biridir. Bu sebeple bilim, felsefe ve sanat terminolojisinde ve dünyanın diğer dilleri üzerinde Yunancanın etkisi çok görülür.

Universal Dil Hizmetleri 42 yıldır “122 dilde” çeviri hizmeti veriyor. Yunanca profesyonel çözüm ortağınız Universal.

Yunanca tercümeleriniz, kendi alanında uzman, mütercim tercümanlık mezunu anadili Yunanca olan veya Yunanca üzerine üniversite eğitimini tamamlamış Yunanca yeminli tercümanlar tarafından yapılıyor.

Yunanca dilindeki tercümeleriniz konusuna göre sınıflandırılarak proje ekibimize yönlendiriliyor.

Müşterilerimizden gelen “Yunanca” içerikler, ileri teknoloji ve nitelikli iş gücü ile harmanlanarak arşivleniyor, güncelleniyor ve bir sonraki içeriğin oluşumunda, “Kurumsal Hafıza” için alt yapı sağlıyor.

Böylece, Yunanca çevirmenlerimiz ve Yunanca editörlerimiz müşterilerimiz gibi düşünmeye ve yaratmaya başlıyor.

Yunanca içerikleri kusursuz yönetilen müşterilerimiz bu sayede hedefledikleri müşterilerine en etkili şekilde ulaşıp, pazar paylarını arttırıyor.

Sektörün birçok ilkine imza atan ve sektöründe ISO 9001:2008 ve EN 15038 Avrupa Çeviri İşletme Standardı Çeviri Kalite belgelerini 2008 ve 2009 yıllarında alarak bu alanda ilk olma özelliğine sahip olan Universal’ın Yunanca tercümelerine güveniniz tam olsun.

Entegre yönetim sistemi Transerv, bir yıl süren yoğun çalışmalar sonucunda tüm çeviri hizmet üretimi süreçlerinin tam otomasyon sistemi ile yönetilmesi amacı ve hedeflenen kalite güvence sistemi temeliyle tasarlandı. Yunanca tercümelerinizde Universal teknolojisi ile proje kalitenizi müşterilerinize yansıtın.