Universal’in İlke ve Değerleri

Universal’in İlke ve Değerleri

 • Devletine ve ulusuna bağlı ancak bağımsız düşünen ve karar alan özgür bir hizmet ve ticaret kuruluşudur.
 • Müşterilerinin her biri, elde edilen ciro rakamına bakmaksızın değerlidir.
 • İşine ve işverenine saygıyı iş ahlakı, ilkesel gördüğü kadar menfaatine olduğunu bilir.
 • Müşterileriyle karşılıklı güven ortamında ve şeffaf olarak çalışır, yazılı ve sözlü mutabakatından vazgeçmez, haksız kazanç elde etmek adına onları asla şaşırtmaz.
 • Müşterileriyle başından sonuna kadar belirlenmiş çalışma ilke ve prensiplerinde içinde çalışır ve dışına çıkmaz.
 • Müşteri tatmininin ancak kaliteli hizmetin zamanında ve makul bir bedelle sunulması durumunda geleceğine inanır ve bundan asla taviz vermez.
 • Çalışanlarını alanında en iyi olanlardan seçerken, Universal’in hedeflerine, misyon, vizyon, çalışma ilke ve değerlerine uyumlu olmalarına dikkat eder.
 • Çalışanlarıyla karşılıklı saygı ve sevgi ortamında, yasal haklar zemininde mutabakat sağlayarak, adalet duygusu içinde, bireye özgü yaklaşım ile iş ilişkisi yürütür.
 • Yeni kuşaklara daha iyi bir gelecek ve sektör mirası bırakmak için kalitede ve çeviriye yaklaşımda liderlik ederek sektörel gelişime katkıda bulunur.
 • Sektörün en iyilerini bir araya getirerek, kurum birikimi, kültürü ve tecrübesi ile harmanlayıp teslime kadar her an denetleyerek kalite taahhüdüne uyumlu bir iş sunar, eğer bu taahhüdü gerçekleştiremeyecek ise işi kabul etmez.
 • Rakibine saygı duyar. Haksız rekabete yönelik ve gizliliği ifşa edici hiç bir faaliyette bulunmaz iken, bunu engellemek için önlemini alır.
 • Müşterinin ilk temasından, sonsuza dek tüm iş süreçlerinde müşteri gizliliğini ve kurumsal mahremiyetini tüm tedarikçilerinden talep eder, ilkesel ve sistemli olarak tüm müşterilerine sağlar