Transerv Otomasyon Sistemi

Çeviride ve doküman yönetiminde dil, alan, çevirmen, proje yöneticisi ve hizmet verilen müşteri sayısı arttıkça, hizmette kalite ve ona bağlı olarak müşteri memnuniyetini istikrarlı tutmak neredeyse imkânsızdır. Hedeflenen müşteri memnuniyetini belirli bir seviyede tutabilmek için iyi niyetli, motivasyonu yüksek yöneticilerle mümkün olabilmektedir. Ancak zaman kaybı ve yoğun emek sarfetmeleriyle mümkün olabilse de istikrar için yeterli olmadığı açıktır.

22 dilde, 200 alan uzmanlığında, binlerce müşterisine 2.000’i aşkın uzman çevirmenle çalıştığı için insanın yapısı gereği az veya çok hata yapabileceğini bilen Universal çareyi bir otomasyon programı hazırlamakta bulmuştur. Universal 1976 dan gelen deneyimleri ve bilgi birikimin yanısıra üst düzey personel ve yazılımcılar desteğiyle özgün bir otomasyon programı yazdı

Verimlilik, kalite istikrarı ve gelişim için otomasyon sistemi Universal bünyesinde oluşturulan bir ekiple 2005 yılında başlayıp 2007 yılında tamamlanarak ilk kullanımı gerçekleşti. 10 ayrı modül ve 364 ekrandan oluşan TRANSERV®, Çeviri işletmesinin baştan sona tüm detayları düşünülerek tasarlanmıştır.

TRANSERV® Nedir?

TRANSERV® Otomasyon Sistemi, çeviri ve masaüstü yayıncılık hizmet üretim proseslerinin, Universal’in Kurumsal Bilgi Yönetimi disiplini içinde, çalışanları, çevirmenleri ve müşterileri ile kurumun tüm birimleri tarafından üretim operasyonunun tüm işlemleri sırasında kullanılabilir olması esasına dayanır.

Intranet, Internet ve Extranet üzerinde çalışan TRANSERV®, birimler arasında bilginin yetki dahilinde paylaşılmasını, kullanılabilmesini, korunmasını ve WEB sitesinde yayınlanmasını sağlayan bir yönetim sistemidir.

TRANSERV® Ne İşe Yarar? 

TRANSERV®, Universal’de üretilen bilginin, yönetilen iş süreçlerinin;

  • Güvenli bir ortamda saklanmasını, kurumsal hafıza oluşumunu,
  • Çalışanların ve kurum içi iş ortaklarının (çevirmenlerin) yetkilerinin kontrol edilebilirliğini, izlenebilirliğini,
  • İş yönetim süreçlerinin tüm çalışanlar ve kanallar tarafından doğru ve standart olmasını,
  • Raporlama ve analiz yapılabilmesini,
  • Kurum dışı iş ortakları (müşteriler) ile süreç ve iş paylaşımını,
  • Müşteri’den gelen, müşteriye gönderilen, Çevirmene gönderilen ve çevirmenden gelen işlerin iş talebi bazında arşivlenmesini, istendiğinde arşive yetki dahilinde ulaşılmasını sağlayan bir sistemdir.

 

Internet tabanlı mimarisi ve farklı sistemlerle (LOGO programı)  entegre olabilen yapısı ile, TRANSERV®, Universal için sadece proseslere dayalı otomasyon çözümü değil; Pazarlama, Müşteri İlişkileri, Çevirmen İlişkileri, Satış ve Müşteri Hizmetleri, Nakit Akışı ile ilgili tüm iş süreçleri yönetiminde stratejik rekabet avantajı sunabilecek şekilde yapılandırılmıştır.

TRANSERV® Otomasyon Sistemi, Universal’in 1976’den bu yana çeviri, masaüstü yayın/baskı ve yayıncılık sektöründe geliştirmiş olduğu entegre hizmet paketinin know how’una dayalı olarak çeviri sektöründe iş süreçleri yönetimi, çevirmen yönetimi ve müşteri yönetiminde farklılaşmasını sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Farklı dillerde çalışabilen ve Universal’in zaman içinde değişebilecek ihtiyaçlarına yazılım değişikliği gerekmeden uygulanabilecek, geliştirilebilecek bir sistemdir.