Kurumsal Değerlerimiz

Kurumsal Değerlerimiz

Universal’in Vizyonu

Universal için, bağımsız çalışan bütün hizmet ve ticaret kuruluşları gibi hizmetlerinden hakederek yüksek kazanç elde etmeyi hedeflerken, lider olarak güçlü bir şekilde rekabet etmesi, yenilikçi olması, hedeflediği müşterilerin memnuniyetini gerçekleştirmesi ve bütün çalışanların iş ve meslek tatmini içinde olmaları hedeflenen konum ve başarıdır. Ancak, bu başarı elbirliği ve güç birliğiyle dünya kalitesinde hizmet üretilebilmesi ve sektörün öncüsü olarak ilke ve değerlerinden taviz vermeden örnek olmaya devam etmesi halinde değerlidir.


Kurumsal Değerlerimiz

Universal’in Misyonu

Dil hizmetlerinde, çeviride ve çeviri işletmeciliğinde daima değişim ve gelişim göstererek kaliteli ve yararlı hizmetler sunma ilkesiyle iş üretirken, genç çevirmenlerin, işletmecilerin ve sektörün gelişimine azami destek vererek ülke ekonomisine katkıda bulunmak, dünyada refahın artması ve barışın,insanların ve canlıların mutluluğunun tesisi için çaba sarfetmek, sektör ve ülke menfaatlerini kendi menfaatimizden üstün tutmak ve bunlardan asla vazgeçmemek.

Shape Shape

Müşteri ve Bilgi Gizliliği

Müşterinin ilk temasından, sonsuza dek tüm iş süreçlerinde müşteri gizliliğini ve kurumsal mahremiyetini tüm tedarikçilerinden talep eder ve sistemi ile sağlar

Her Müşteri Değerlidir

Müşterilerinin her biri, elde edilen ciro rakamına bakmaksızın değerlidir

Şeffaf Bilgi ve Süreç Yönetimi

Müşteri tatmininin ancak kaliteli hizmetin zamanında ve makul bir bedelle sunulması durumunda geleceğine inanır ve bundan asla taviz vermez.

Kalite Taahhüdü

Sektörün en iyilerini bir araya getirerek, kurum birikimi, kültürü ve tecrübesi ile harmanlayıp teslime kadar her an denetleyerek kalite

Yazılı Prensip Çalışma

Müşterileriyle başından sonuna kadar belirlenmiş çalışma ilke ve prensipleri içinde çalışır ve bunların dışına çıkmaz.

Üstün İnsan Kaynağı

Çalışanlarını alanında en iyi olanlardan seçerken, Universal’in hedeflerine, misyon, vizyon, çalışma ilke ve değerlerine uyumlu olmalarına dikkat eder.

Müşteri ve Bilgi Gizliliği

Müşterinin ilk temasından, sonsuza dek tüm iş süreçlerinde müşteri gizliliğini ve kurumsal mahremiyetini tüm tedarikçilerinden talep eder, ilkesel ve sistemli olarak ….