Kalite Kontrol Hizmetleri

Kalite Kontrol Hizmetleri

Universal’in, dokümanın tipine, uzmanlık alanına, müşteri beklentisine göre çeviri süreçlerinin içinde halihazırda sunduğu hizmetlerin bir kısmı ayrı bir şekilde de sağlanabilmektedir. Aşağıda Universal’in 43 yılın sonucunda oluşmuş dil uzmanlığı, teknolojisi ve tecrübesinin ürünü olan hizmetlerini inceleyebilirsiniz.

Profesyonel yazılı çeviri teknikleri ve çalışmalarımız, sektörde öncü şekilde ilerlememizdeki büyük etkenlerden biridir. Universal, 43 yılın tecrübesini harmanladığı çeviri üretiminde benimsediği yaklaşımlarıyla size en iyisini sunmayı hedeflemektedir.

 • Redaksiyon (Editing)

  Bir dokümanın çeviri sonrası başka bir çevirmen tarafından, kaynak ve hedef metnin bir arada ele alınarak “doğru çeviri standartları”na uygun şekilde karşılaştırılmasıdır.

  Redaksiyonu talep edilen metin, Universal’in alan uzmanı editörleri tarafından aşağıdaki kalite kriterlerine göre kontrol edilir:


  Terimsel tutarlılık
  Sentaks-noktalama hataları
  Anlam bütünlüğü
  Amaca ve hedef okuma kitlesine uygunluk
  Yerel standartlara uygunluk
  Kaynak formatına uygunluk

  Bu hizmet, çeviri hizmetinin içinde alınabildiği gibi belli bir yeterliliğin üzerindeki metinlerde ayrı bir şekilde de sunulabilmektedir.

 • Son Okuma (Proofreading)

  Bu hizmet kalemi, özellikle basılacak veya yayınlanacak materyallerin hatasızlığını sağlamak üzere kurgulanmıştır.

  Son okuma işleminde metin, hedef dilin uzmanı tarafından yanlış dilbilgisi uygulamaları, yazım ve heceleme hatalarına karşın dikkatlice kontrol edilir ve düzeltilir.

  Universal, bu hizmet ile 37 yıllık yayıncılık faaliyet kolunun verdiği editöryel tecrübeyi kullanarak kusursuz ve anahtar teslim bir içerik teslimi sağlamaktadır.

 • Sektörel Okuma (Register Review)

  Bu hizmetin amacı yazılmış veya çevrilmiş metnin sektöre uygun ve okuyucu hedef kitlesinin aşina olduğu bir içeriğe sahip olup olmadığının denetlenmesi ve düzeltilmesidir.

  Alan uzmanlığı kaliteli bir çeviriyi sağlama konusunda mutlak bir kriterdir. Müşteri kaynaklı dökumanlar dışında, Universal’de çeviriye tabi tutulan metinlerin de -halihazırda alan uzmanı bir çevirmenin eseri olsalar dahi- müşterilerimizin talebi ile çeviri ve redaksiyon işlemleri tamamlandıktan sonra ikinci bir sektör uzmanı tarafından okunması sağlanabilmektedir.

  Bu noktada sektörel okuyucu, dilsel kaygıların ötesinde metni; terimsel, ölçü birimleri, okuyucu kitleye uygun kalıplar vb.kontrol noktalarının başta geldiği 12 adet “alan metni kontrol kriterleri”ne uygun bir şekilde denetlemektedir.

 • Ana Dil Okuması (Nativity Review)

  Bu hizmet, ana dili dışında farklı bir dilde içerik oluşturmak zorunda kalan müşterilerimiz için tasarlanmış olup amaç, metnin kaliteli çevirinin ana şartlarından birisi olan ana dilli kişiler tarafından yapılması şartını telafi etmektir.

  Özellikle ana dili dışında gerçekleşen çeviri ve metin yazımı sonrası metinde çıkan hatalı kalıp kullanımı, terimsel hatalar, dile ait olmayan deyişler, dilbilgisi hataları gibi problemlerin tespiti ve düzeltimi amaçlanır.

  Ana dilli çevirmen görevlendirmesi mutlaka çeviri veya redaksiyon aşamasında yapılması gerektiğinden çok fazla tavsiye etmediğimiz bir süreç olmasına rağmen, ana dil okuması ile birçok müşterimiz ciddi bir kaynak optimizasyonu ve sağlıklı metin kullanımı sağlamıştır.

 • Revizyon – Güncelleme

  Hali hazırda çevirisi yapılmış veya farklı dildeki metinlerde gerçekleşecek rakamsal güncellemeler veya ufak revizyonlar söz konusu olduğunda, bunların metne uygulanması çeviri bilgisi, teknoloji ve üstün dikkati bir arada gerektirmektedir.

  Öte yandan, yeni ortaya çıkacak metinlerin baştan çevrilmesi yerine böyle bir ara hizmetin uygulanması, maliyet optimizasyonu noktasında müşterilerimize ciddi bir avantaj sağlamaktadır.

  Gelen eski veya yeni metinler Veri İşleme Teknolojilerimiz ile analiz edilir, ortaya çıkan sonuçlara göre metin üzerinde gereken çeviri ihtiyacı, güncelleme ihtiyacı ve son okuma miktarı tespit edildikten sonra müşterinin onayı sonrası titiz bir çalışma ile revize edilmiş doküman kusursuz bir şekilde müşterimize teslim edilir.