Hukuki Çeviri

Hukuki çeviri, mahkeme belgeleri, yasal metinler sözleşmeler ve vekaletnameler gibi hukuksal dokümanların tercüme edilmesini kapsayan özel bir çeviri türüdür. Bu alandaki çeviri süreci, yüksek derecede dikkat ve uzmanlık gerektirir. Hukuki metinler, karmaşık terminoloji ve özel formatlar gibi unsurlar barındırır. Bu alandaki metinlerde herhangi bir hata ülkeler arası krizlere, şirket iflaslarına ve insanların yaşam tehlikesine yol açabilir. Bu nedenle, sağlıklı bir hukuki çeviri için uzman bir çeviri bürosuyla çalışmak hayati önem taşır. 

Hukuki çeviriler sadece dil becerisine değil, aynı zamanda hukuki bilgi ve deneyime de sahip çevirmenler tarafından yapılmalıdır.

Hukuki Tercümenin Önemi

Hukuki çeviriler, uluslararası ticaret, göçmenlik, yasal anlaşmazlıklar gibi birçok alanda kritik öneme sahiptir. Hukuki belgelerin doğru bir şekilde tercüme edilmesi, hukuki sistemler arasında iletişimi ve anlayışı güçlendirir. Yanlış veya eksik bir çeviri, hukuki hak kayıplarına, maddi zarara, hatta yasal yaptırımlara yol açabilir. Bu nedenle, hukuki metinlerin çevirisinde her kelimenin, ifadenin ve hukuki kavramın doğru bir şekilde aktarılması büyük önem taşır.

Hukuki Çeviride Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Uzmanlık: Hukuki çeviriler, ilgili hukuk sistemine ve terminolojisine hakim çevirmenler tarafından yapılmalıdır.
 • Hassasiyet: Hukuki metinlerde kullanılan her kelime ve ifade büyük önem taşır. Bu nedenle, çeviride en ufak bir hata bile olmamalıdır.
 • Doğru Format: Hukuki metinlerin belirli bir formatı vardır. Çevirinin de bu formata uygun olarak yapılması gerekir.
 • Gizlilik: Hukuki metinler genellikle gizli bilgilere sahiptir. Bu nedenle, çeviri bürosunun gizlilik politikasına dikkat edilmelidir.

Hukuki çevirilerde en önemli unsurlardan biri metne sadık kalmaktır. Çevirmen, metnin orijinal anlamını ve nüanslarını eksiksiz ve doğru bir şekilde aktarmalıdır. Bu nedenle, kelime kelime çeviri yapmak yerine metnin anlamını kavramak ve hedef dile en uygun şekilde ifade etmek önemlidir. Hukuki Tercüme’de objektiflik de bir diğer önemli unsurdur. Çevirmen, metnin içeriğini yorumlamamalı veya kendi görüşlerini eklememelidir. Metni olduğu gibi aktarmalı ve yoruma açık ifadelerden kaçınmalıdır.

Hukuki Çeviride Sorumluluk ve Gizlilik Akdi

Hukuki çeviri, metnin anlamını ve hukuki etkisini doğru şekilde aktarmak için hem dil becerisine hem de hukuki bilgi ve deneyime sahip olmayı gerektiren bir alandır. Bu nedenle, alanında uzman hukuk çevirmenleri ile çalışmak son derece önemlidir.

Hukuk Çevirmenlerinin Sorumlulukları

 • Doğruluk: Çevirinin aslına sadık ve hatasız olması gerekir.
 • Eksiksizlik: Metnin tüm unsurları ve anlamları çevrilmelidir.
 • Uzmanlık: Çevirmen, ilgili hukuk sistemine ve terminolojisine hakim olmalıdır.
 • Gizlilik: Çeviride yer alan tüm bilgiler gizli tutulmalıdır.

Gizlilik Politikası

 • Hukuki metinlerde genellikle ticari sır, patent veya kamuoyundan sakınılması gereken bilgiler bulunur. Bu nedenle, çeviri bürosunun gizlilik politikasına dikkat edilmesi önemlidir.
 • Gizli bilgilerin korunması için alınan önlemler
 • Bilgilerin kimlerle paylaşılacağı
 • Bilgilerin ne kadar süreyle saklanacağı

Çeviri Bürosu Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Çeviri bürosunun hukuki çeviri alanında uzmanlığı ve deneyimi
 • Çevirmenlerin yetkinliği ve referansları
 • Gizlilik politikası
 • Fiyat ve teslimat süresi

Hukuki Çeviri Bürosu Hizmetleri

Hukuki çeviri büroları, aşağıdakiler gibi her türlü yasal belgenin çevirisi noktasında hizmet vermektedir:

 • Mahkeme kararları: Hukuki çeviri büroları, mahkeme kararlarını doğru bir şekilde tercüme ederek, taraflar arasında anlaşmazlıkları çözmeye yardımcı olur.
 • Uygunluk belgeleri: Şirketlerin yasal uygunluğunu gösteren belgeler, uzman çevirmenler tarafından titizlikle tercüme edilir.
 • Sözleşmeler: Ticari sözleşmeler, hukuki çeviri büroları tarafından detaylı bir şekilde çevrilir ve taraflar arasındaki taahhütleri netleştirir.
 • Tanık ifadeleri: Mahkeme süreçlerinde önemli olan tanık ifadeleri, uzman çevirmenler tarafından doğru ve güvenilir bir şekilde tercüme edilir.
 • Uzman raporları: Hukuki konularda uzman raporlar, özel terminolojiyi doğru bir şekilde aktaran çevirmenler tarafından çevrilir.
 • Patentler ve fikri mülkiyet belgeleri: Hukuki konularda uzman raporlar, özel terminolojiyi doğru bir şekilde aktaran çevirmenler tarafından çevrilir.

diğer hukuki çeviri hizmetleri;

 • Yıllık raporlar
 • Lisans, kayıt belgeleri
 • Pazarlama ve satış anlaşmaları
 • Hukuki yazışmalar
 • Kanun ve yönetmelikler
 • Beyanname
 • İş sözleşmesi
 • Vekaletnameler
 • İşçi-işveren ilişkileri yazıları

Universal Dil Hukuki Çeviri Bürosu olarak, müşterilerimize doğru, güvenilir ve hızlı çevirilerle hizmet veriyoruz. Mahkeme kararlarından iş sözleşmelerine kadar geniş bir yelpazede uzmanlık sunan hizmetlerimiz, hukuki belgelerin etkili bir şekilde tercüme edilmesinde kritik bir rol oynar.

Talep Edilen Başlıca Hukuki Çeviri Doküman Türleri

Hukuki çeviri hizmeti, uluslararası ticaret, göçmenlik, yasal anlaşmazlıklar gibi birçok alanda kritik öneme sahiptir. Bu alanda sıklıkla talep edilen bazı doküman türleri şunlardır:

Mahkeme Belgeleri

 • Boşanma davaları
 • Uyuşmazlık davaları
 • Dava dosya içerikleri
 • Bilirkişi raporları
 • Mahkeme kararları

Vekaletnameler

 • Genel vekaletnameler
 • Özel vekaletnameler
 • Ticari vekaletnameler

Tahkim Kararları

 • Tahkim heyeti kararları
 • Tahkim anlaşmaları
 • Tahkim ödülleri

Sözleşmeler ve Antlaşmalar

 • Ticari sözleşmeler
 • İş sözleşmeleri
 • Kira sözleşmeleri
 • Satış sözleşmeleri
 • Antlaşmalar
 • Uluslararası anlaşmalar

Diğer

 • Patent işlemleri
 • İdari şartnameler
 • Kira kontratları
 • İcra belgeleri
 • Beyannameler
 • Alım-satım belgeleri
 • Kimlik belgeleri
 • Diplomalara
 • Nüfus kayıtları
 • Evlilik cüzdanları
 • Sabıka kaydı

Hukuki Çeviride Editörlük Süreci

Hukuki çeviriler, metnin anlamını ve hukuki etkisini doğru şekilde aktarmak için hassasiyet ve uzmanlık gerektirir. Bu nedenle, çeviri sonrası editörlük süreci de son derece önemlidir. Universal Dil Hizmetleri'nde, hukuki çevirilerimiz, 20 yılı aşkın tecrübeye sahip ve Universal dışında çalışmamış editörlerimiz tarafından titizlikle kontrol edilir. Editörlerimiz, metnin dil bilgisi, imla ve noktalama hatalarını kontrol eder, metnin anlam bütünlüğünü ve hukuki terminolojinin doğruluğunu teyit eder.

Uzmanlaşmış Çeviri ve Editör Kadrosu

Universal Dil Hizmetleri olarak, hukuki çevirilerinizin en doğru ve güvenilir şekilde yapılmasını sağlamak için alanında uzman bir çeviri ve editör kadrosuna sahibiz.

Çeviri Kadromuz:

 • Hukuk fakültesi mezunu ve uzun yıllara dayanan hukuki çeviri deneyimine sahip çevirmenlerden oluşmaktadır.
 • Farklı hukuk sistemlerine ve terminolojisine hakimdir.
 • Akademik makaleler, yasal metinler, sözleşmeler, patentler gibi her türlü hukuki metni çevirebilecek yetkinliktedir.

Editör Kadromuz:

 • Hukuk alanında uzmanlaşmış ve en az 20 yıllık editörlük deneyimine sahip editörlerden oluşmaktadır.
 • Çevirilerin dilbilgisi, imla ve noktalama hatalarını kontrol eder.
 • Metnin anlam bütünlüğünü ve hukuki terminolojinin doğruluğunu teyit eder.
 • Çevirinin orijinal metne sadık kalmasını ve objektif bir şekilde yapılmasını sağlar.

Universal Hukuki Terimler Sözlüğü

Universal, tüm çeviri sürecinde, çeviri kadrolarımız tarafından uzun yıllara dayanan iş geçmişi ile hazırlanan Universal Hukuki Terimler Sözlüğü'nü kullanmaktadır. Bu sözlük, sektör uzmanı olan çevirmenlerimiz ve yine sektör uzmanı olan müşterilerimizin katkısı ile dinamik bir döngüde güncellenmektedir.

Sözlükte:

 • Hukuki terimlerin Türkçe ve İngilizce karşılıkları
 • Terimlerin örnek kullanımları
 • Hukuki sistemlere göre farklılıklar
 • Yasal mevzuatlara bağlantılar 

Universal Hukuki Terimler Sözlüğü, çevirmenlerimizin tutarlı ve doğru terimler kullanılmasını sağlayarak, çevirilerin kalitesini ve güvenilirliğini artırır.