GÜRCÜCE

GÜRCÜCE

Gürcüce (Gürcüce: ქართული ენა / Kartuli ena), bir Kafkas halkı olan Gürcülerin konuştuğu dil. Gürcistan’ın resmî ve öğretim dilidir. Modern Gürcüce, Kartli diyalekti (Doğu Gürcücesi) temelinde gelişmiş ve 5. yüzyıldan (Eski Gürcüce) itibaren Gürcü edebiyatının tek dili olmuştur.

Gürcistan’da yaşayan 3,9 milyon kişinin (nüfusun yüzde 83’ü) asıl dilidir. Ayrıca yurtdışında, Türkiye, İran, Azerbaycan, Rusya, ABD ve Avrupa’da 500.000 kişi Gürcüce konuşur. Gürcüce, Gürcülerin etnografik gruplarının, diğer Kartveli dilleri olan Svanca, Megrelce ve Lazca konuşan halkın da edebiyat dilidir. Öte yandan Gürcistan Yahudilerinin konuştuğu ve Gruzinik veya Kivruli olarak adlandırılan dili de Gürcistan’da 20.000 kişi ve ayrıca başka yerlerde 65.000 kişi (İsrail’de 60.000 kişi) konuşmaktadır.

Universal Dil Hizmetleri 42 yıldır “122 dilde” çeviri hizmeti veriyor. Gürcüce profesyonel çözüm ortağınız Universal.

Gürcüce tercümeleriniz, kendi alanında uzman, mütercim tercümanlık mezunu anadili Gürcüce olan veya Gürcüce üzerine üniversite eğitimini tamamlamış Gürcüce yeminli tercümanlar tarafından yapılıyor.

Gürcüce dilindeki tercümeleriniz konusuna göre sınıflandırılarak proje ekibimize yönlendiriliyor.

Müşterilerimizden gelen “Gürcüce” içerikler, ileri teknoloji ve nitelikli iş gücü ile harmanlanarak arşivleniyor, güncelleniyor ve bir sonraki içeriğin oluşumunda, “Kurumsal Hafıza” için alt yapı sağlıyor.

Böylece, Gürcüce çevirmenlerimiz ve Gürcüce editörlerimiz müşterilerimiz gibi düşünmeye ve yaratmaya başlıyor.  

Gürcüce içerikleri kusursuz yönetilen müşterilerimiz bu sayede hedefledikleri müşterilerine en etkili şekilde ulaşıp, pazar paylarını arttırıyor.

Sektörün birçok ilkine imza atan ve sektöründe ISO 9001:2008 ve EN 15038 Avrupa Çeviri İşletme Standardı Çeviri Kalite belgelerini 2008 ve 2009 yıllarında alarak bu alanda ilk olma özelliğine sahip olan Universal’ın Gürcüce tercümelerine güveniniz tam olsun.

Entegre yönetim sistemi Transerv, bir yıl süren yoğun çalışmalar sonucunda tüm çeviri hizmet üretimi süreçlerinin tam otomasyon sistemi ile yönetilmesi amacı ve hedeflenen kalite güvence sistemi temeliyle tasarlandı. Gürcüce tercümelerinizde Universal teknolojisi ile proje kalitenizi müşterilerinize yansıtın.