Entegre Dokümantasyon Yönetimi

Değişen Pazarlama Dinamikleri

Dokümantasyon Yönetimi iş hayatının her alanında kritik bir önem arz etmektedir. Tabi en önemlisi pazarlama disiplinindeki vazgeçilmez katkılarıdır. 100 yıl önce, piyasa koşullarında yer almanızın en etkili yöntemi ürününüzün en iyisi olmasaydı. Bazı ürünlerde bu tek başına dahi yeterliydi çünkü tüketici sizi gelip buluyordu, beklentisi ise sadece üründü. Geçen yıllar, teknolojinin gelişmesi ile karşımıza aynı ürünü benzer kalitede üreten birden çok piyasa oyuncusunu doğurdu. Öne geçebilmenin yegâne yöntemi görünürlük ve söylem boyutunda farklılık olarak öne çıktı. Bu farklılık ise üretim maliyetlerinden daha yüksek, üretimin planlamasından bile daha karmaşık olan o ürünün pazarlama planlarını günümüz dünyasında daha önemli hale getirdi.

Veri Yönetimi ve Etkin Arşiv Sistemi

Bu pazarlama planları, şirketin orta kademesinde ham maddeden mamül hale dönüşüp üst kademede sonlanan projeler, materyaller ve kampanyalar şeklinde vücut bulmaya başladı. Şirketler, 1980’li yılların başında yarattıkları markaları alttan üste giden organizasyon yapısında oluşturmaya, kullanmaya ve saklamaya devam etti. Bu ihtiyaç, ana konumuz olan içerik yönetimi konumuzun yalnızca bir boyutudur.

Çoğunlukla pazarlama departmanlarının arşivlediği şirketin tüm pazarlama geçmişine bir de firmanın halkla ilişkiler mahiyetinde dış dünya ile kurduğu tüm iletişimin materyalleri eklenince, yüksek boyutlarda bir veri entegrasyonu ve yönetimi ihtiyacı doğdu. Bu da zaman ilerledikçe kurumsal içerik yönetimi ihtiyacını gözler önüne serdi. Veri entegrasyonu ve yönetimi, ağırlıklı olarak fiziki depolama ve işleme kapasitelerini akıllara getirirken, pazarlama uzmanları bu ihtiyacın daha çok subjektif bir hafıza ihtiyacı olduğunu vurgulamaktadırlar.

Çeviriniz Dünya ile Aynı Dili Konuşsun

Günümüzde işletme yönetiminde marka sermayesi, şirket fikir değeri, vizyon ve misyon gibi elle tutulmayan varlıklar geçmişe göre daha kritik bir konumda geliyor. Kurumsal içerik yönetimi, bu nedenle firmanın kendini doğru ifade edebilmesi için büyük önem taşır.

Ana diliniz dışında şirketinize kaynak oluşturan girdiler ve yurt dışındaki ticari teşekkülünüz veya iş ortağınız için yarattığınız çıktılar belki de bu konunun en hassas kısmı haline geliyor. Şirkete giren tüm dış kaynak şirket ana diline, şirketin başka diller için ürettiği her veri ise ilgili dil yönüne çeviri sürecini gerektiriyor.

Örnekleğin; İngiltere merkezli İK departmanınıza gelen ve Türkiye’de kullanacağınız eğitim materyalleri, ürünlerinizin içine koyacağınız kullanım kılavuzları verilebilir. Ya da Mısır operasyonunuzda piyasaya sunduğunuz bir medikal cihazın kullanım kılavuzu. Bunların tamamı yerel ve globalde kullandığınız materyallere örnek verilebilir. Örnekler yüzlercesi ile artırılabilir, ortak yanları ise hepsinin çeviriye muhtaç olduğudur.

Entegre Dokümantasyon Yönetimi Çeviride Neden Önemlidir?

Bu materyallerin tamamı sizin kurumsal kaynağınız ya da diğer bir deyişle kurumsal içeriğinizdir. Genellikle mali olarak içeride birimleşmeye uygun olmayan (kaldırmayan) çeviri süreci yüzde 95 dış tedarikle sağlanmaktadır. Üst kısımlarda sözünü ettiğimiz gerekçeler ışığında kurumsal içeriğinizi oluşturmak üzere görevlendirdiğiniz çeviri şirketinin çalışmaları, düz bir çeviri sürecinden çok daha öte olmak zorundadır. İşte tam bu noktada süreç profesyonel bir entegre dokümantasyon yönetimini gerektiriyor.

Biz bütün bu gerçeklerden yola çıkarak çeviri sürecinin şirket genelinde entegre bir operasyonla yürütülmesi ile başarının ortaya çıkacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle, kurumsal içerik yönetimi adına müşterilerimizin, metinlerini hedef kitlesine en doğru şekilde iletebilmesi için profesyonel hareket ediyoruz.

Çeviri Hizmetinde Kusursuz Entegrasyon

Universal, bünyesinde kurduğu İçerik Yönetimi sistemi ile, proje koordinasyonundan gelen geri bildirim süreci yoluyla müşterinin içeriklerini, sahip olduğu teknoloji ve nitelikli iş gücü ile arşivliyor. Periyodik bakımlarla arşivi güncelliyor ve bir sonraki içeriğin oluşumunda etkili olmasını sağlıyor. Bu zamanla oluşan kurumsal hafıza, çevirmenimizden editörümüze, müşterimiz gibi düşünme ve yaratabilme yeteneği sağlıyor. Kurumsal içeriklerde maksimum entegrasyonu sağlayan bu süreç, tüm içeriğinizin adeta tek bir vizyon-misyon vurgulaması ile tüm kullanıcılara ulaşmasını ve hedeflenen sonucu en üst düzeyde almanızı sağlıyor.