Endüstriyel / Ticari Çeviri

Endüstriyel / Ticari Çeviri İhtiyacı

Ticari çeviri, ticari iletişimin başarısını belirleyen en önemli etmenlerden biridir. Üretim yapan her işletme, yabancı dile sahip bir muhatap ile mutlak olarak asgari bir iletişim ağı yürütmektedir. Bu ağın kapsamı, gereksinim yapısına göre değişiklik gösterir. Genellikle endüstri–imalat sektörü için fiziki ürün-hammadde ve teknoloji ihracatı-ithalatı, yurt dışı ile ilişkiler bu gereksinimin en önemli çıkış sebepleridir.

Yazılı dokümanlarınızın kalitesi, müşterileriniz ve tedarikçileriniz ile etkili bir iletişim için en kritik ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır. Her ortamda müşterinize ulaşan size ait yazılı bilgiler, sizi ve kurumunuzu temsil etmektedir.

Üretiminizde kullandığınız her türlü makine, ekipman için yurt dışından gelen tüm dokümantasyonun kullanıcıların diline çevirisindeki (lokalizasyon) kalite, sizin o makine ile ne kadar verim alacağınızı belirleyecektir. Bu durum üretimde verim artışı, artan personel güvenliği gibi faydaları yanında getirecektir. Bu nedenle, kaliteli metinler ve çeviri desteği önem taşımaktadır. Firmaların, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve üretimde artış gösterebilmek ile birlikte potansiyel kitlelerine kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri adına profesyonel bir ticari çeviri desteği almaları gerekir.

 

endustri

Ticari Çeviride Alan Uzmanlığı

Ticari/endüstriyel çeviri, ortalamanın üzerinde bir uzmanlaşma, hatta meslek profesyoneli çevirmen ihtiyacının en yoğun olduğu çeviri türüdür. Universal Dil Hizmetleri ve Yayıncılık çeviri geçmişinde birçok yurtdışı menşeli markanın ticari ve teknik dokümanlarını, şartnamelerini veyahut pazarlama materyallerinin lokalizasyonunu üstlenmesinin yanı sıra yurtdışına açılan birçok üreticimizin tüm materyallerinin diğer dillerdeki teknik içeriklerinin yazarlığını yürütüp, bir nevi şirketlerimizin yurtdışındaki dili olmuştur.

Ticari çeviri hizmetlerinin vazgeçilmez kalite kriterlerini, 43 yıllık tecrübesiyle oluşturduğu sabit bir prosedür sistemi ile sağlayan Universal, dinamik terminoloji yönetimi, kurumsal içerik yazarlığı, sektörel okuma hizmetleri, kurumsal terminoloji üretimi gibi kendine has hizmet alanları ile kaliteli içerik sahibi olmak isteyen tüm işletmelerin hizmetinde olmaya devam etmektedir.

 

Üreticiden Müşteriye En Etkili İletişim Kanalı

Nihai tüketicinize sunulan ürün gamınız için kullanılan tüm katalog, kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi önemli materyallerde kullanılan dil, müşteri ile en etkili iletişim kanalınızdır. Siz de bu materyallerinizin kusursuz bir içerikle size ve müşterinize ulaşabilmesi için Universal’in geniş ticari/endüstriyel çeviri hizmetleri gamını inceleyin.

endustri

 

Sürece Entegre Terminoloji Sistemi

Universal, tüm endüstriyel çeviri sürecinde, çeviri editörlerimiz ve uzman çevirmenlerimiz tarafından yıllarca süren bir iş geçmişi ile hazırlanan kendi terim sözlüklerini kullanmaktadır. Şu an kullanımı gayet yaygın olan İnternet sözlükleriyle aynı işleve sahip terim sistemimiz, çevirmenlerimiz tarafından kullanılmaktadır. Bu dijital sözlükler, sektör uzmanı olan çevirmenlerimiz ve yine sektör uzmanı olan müşterilerimizin katkısı ile dinamik bir döngüde güncellenmektedir.

Özellikle ciddi bir uzmanlık bilgisi isteyen patent belgeleri, 6 ayrı teknik alanda hazırlanmış Universal sözlüklerimizin ışığında hatasız bir terminoloji birikimi ile hazırlanmaktadır. Alana özgü hazırlanmış sözlüklerimiz aşağıdaki uzmanlık alanlarındadır:

– Elektrik-Elektronik
– Biyoloji
– Nükleonik
– Bilgisayar
– Zooloji
– Botanik

Elektrik-Elektronik
Biyoloji-Sözlük-Kapak

Talep Edilen Başlıca Doküman Türleri Nelerdir?

  • Ürün Katalogları
  • Makine Kullanıcı Kılavuzu
  • Uygunluk Sertifikaları
  • Teknik Analizler ve Akademik Uygunluk Raporları
  • Bakım ve Onarım Kılavuzları
  • Patentler
  • Ruhsat ve İzin Belgeleri
  • Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
  • İşyeri Güvenlik Talimatları