Kurumsal İçerik Yönetimi

Değişen Pazarlama Dinamikleri

100 yıl önce, piyasa koşullarında yer almanızın en etkili yöntemi ürününüzün en iyisi olmasaydı. Bazı ürünlerde bu tek başına dahi yeterliydi çünkü tüketici sizi gelip buluyordu, beklentisi ise sadece üründü. Geçen yıllar, teknolojinin gelişmesi ile karşımıza aynı ürünü benzer kalitede üreten birden çok piyasa oyuncusunu doğurdu. Öne geçebilmenin yegâne yöntemi görünürlük ve söylem boyutunda farklılık olarak öne çıktı. Bu farklılık ise üretim maliyetlerinden daha yüksek üretimin planlamasından bile daha karmaşık olan o ürünün pazarlama planlarını günümüz dünyasında daha önemli hale getirdi.

 

Veri Yönetimi ve Etkin Arşiv Sistemi

Bu pazarlama planları, şirketin orta kademesinde ham maddeden mamül hale dönüşüp üst kademede sonlanan projeler, materyaller ve kampanyalar şeklinde vücut bulmaya başladı. Şirketler, 1980’li yılların başında yarattıkları markaları alttan üste giden organizasyon yapısında oluşturmaya, kullanmaya ve saklamaya devam etti. Bu ihtiyaç, ana konumuz olan içerik yönetimi konumuzun yalnız bir boyutudur.

Çoğunlukla pazarlama departmanlarının arşivlediği şirketin tüm pazarlama geçmişine bir de firmanın halkla ilişkiler mahiyetinde dış dünya ile kurduğu tüm iletişimin materyalleri eklenince, yüksek boyutlarda bir veri entegrasyonu ve yönetimi ihtiyacı doğdu. Bu da zaman ilerledikçe kurumsal içerik yönetimi ihtiyacını gözler önüne serdi.  Veri entegrasyonu ve yönetimi ağırlıklı olarak fiziki depolama ve işleme kapasitelerini akıllara getirirken pazarlama uzmanları, bu ihtiyacın daha çok subjektif bir hafıza ihtiyacı olduğunu vurgulamaktadırlar.

 

Çeviriniz Dünya ile Aynı Dili Konuşsun

Günümüzde işletme yönetiminde marka sermayesi, şirket fikir değeri, vizyon ve misyon vb. gibi elle tutulmayan varlıklar geçmişe göre daha kritik bir konumda geliyor. Ana faaliyet kolunda başarılı olan bir firma, bunu piyasaya anlatma yöntemlerinde, marka bilinirliliği veya vizyon ifadelerinde yaptığı söylem hataları ya da uyumsuzluklar ile başarısını etkileyebilir. Kurumsal içerik yönetimi bu nedenle firmanın kendini doğru ifade edebilmesi için büyük önem taşır.

Ana diliniz dışında şirketinize kaynak oluşturan girdiler ve yurt dışındaki ticari teşekkülünüze veya iş ortağınıza yarattığınız çıktılar belki de bu konunun en hassas kısmı haline geliyor. Şirkete giren tüm dış kaynak ana dile, şirketin başka diller için ürettiği her veri ise çeviri sürecini gerektiriyor. Örnekler ile yakınsama yapmak gerekirse; İngiltere merkezli İK departmanınıza gelen ve Türkiye’de kullanacağınız eğitim materyalleri, ürünlerinizin içine koyacağınız kullanım kılavuzları ya da Mısır operasyonunuzda piyasaya sunduğunuz bir medikal cihazın kullanım kılavuzu, yerel ya da global seviyede uygulayacağınız tüm materyaller olarak sıralanabilir. Örnekler yüzlercesi ile arttırılabilir, ortak yanları ise hepsinin çeviriye muhtaç olduğudur. Bu materyallerin tamamı sizin kurumsal kaynağınız ya da diğer bir deyişle kurumsal içeriğinizdir.

Genellikle mali olarak içeride birimleşmeye uygun olmayan (kaldırmayan) çeviri süreci yüzde 95 dış tedarikle sağlanmaktadır. Üst kısımlarda sözünü ettiğimiz gerekçeler ışığında kurumsal içeriğinizi oluşturmak üzere görevlendirdiğiniz çeviri şirketinin çalışmaları, düz bir çeviri sürecinden çok daha öte olmak zorundadır.

Biz bütün bu gerçeklerden yola çıkarak çeviri sürecinin şirket genelinde entegre bir operasyon yürütülmesi ile başarının ortaya çıkacağını düşünmekteyiz. Başlıca hedefimiz, yarattığımız içeriğin hangi dilde olursa olsun müşterimizin ağzından yazılmasını sağlamaktır, çünkü biz yarattığımız her harfin müşterimizi temsil ettiğinin farkındayız. Bu nedenle, kurumsal içerik yönetimi adına müşterilerimizin metinlerini, hedef kitlesine en doğru şekilde iletebilmesi için profesyonel hareket ediyoruz.

 

Çeviri Hizmetinde Kusursuz Entegrasyon

Universal, bünyesinde kurduğu İçerik Yönetimi sistemi ile, proje koordinasyonundan gelen geri bildirim süreci ile müşterinin içeriklerini sahip olduğu teknoloji ve nitelikli işgücü ile arşivliyor, periyodik bakımlar ile onları güncelliyor ve bir sonraki içeriğin oluşumunda etkili olmasını sağlıyor. Bu zamanla oluşan kurumsal hafıza, çevirmenimizden editörümüze müşterimiz gibi düşünme ve yaratabilme yeteneği sağlıyor. Kurumsal içeriklerde maksimum entegrasyonu sağlayan bu süreç, tüm içeriğinizin adeta tek bir vizyon-misyon vurgulaması ile tüm kullanıcılara ulaşmasını ve hedeflenen sonucu en üst düzeyde almanızı sağlıyor