FİNCE

Türkçe ile Fincenin ilişkili olduğu görüşü Fince ile Türkçe arasındaki en önemli ilişki aynı dil ailesinin farklı kollarına mensup olmalarıdır.Fincenin Türkî diller ile akrabalığı düşüncesinin oluşmasında dillerin genel dilbilgisi yapıları etkendir, iki dil arasında dilbilimsel değeri bulunan benzer sözcüklere rastlanmaktadır ve karşılaştırmalı Fince-Türkçe araştırması yapılmaktadır. Öte yandan bir başka etken ise tarihtir.Her iki dil de Ural-Altay dil ailesi içerisindedir ve bitişimli dil yapısına sahiptir. Ancak Fince Ural grubunun Fin-Ugor altkolunun Fin Dilleri grubuna dahilken, Türkçe, Altay grubunun, Türkî Diller kolunun, Oğuz altgrubuna dâhildir. Ural dilleri Kuzey Sibirya kökenli, Altay dilleri ise Güney Sibirya kökenlidir. Dilbilgisi yapılarındaki pek çok paralellik Ural ve Altay dillerini bir üst grupta Ural-Altay Dilleri adı altında birlikte sınıflandırmaya olanak verir. Hatta bazı yabancı dilbilimciler Ural-Altay ayrımı yapılmaksızın tüm Ural dillerinin, Altay dil ailesi içerisinde yer alması gerektiği savunur. Türkçe ile Fincenin on binlerce yıl önceki geçmişi aynı köklere dayanabilir.Başka dilbilimcilere göre Fince, Tatarca ve Çuvaşçaya çok yakın bir dildir. Öte yandan, Japonca ve Fince arasında da benzer sözcükler bulunmaktadır.Fincenin en yakın olduğu diller; diğer Fin Dilleri olan, Estonca, Karelya Dili, Laponca, Vepsçe, Mordvince, Çeremişçe, Marice ve Komi dilleridir. Bu diller yine Fin-Ugur dil ailesi içinde Ugur bölümünü oluşturan Macarca ve Khanti-Mansi dilleriyle de akrabadır. Ural dillerinin Fin-Ugur kolundan başka bir de Sibirya’da konuşulan bir takım dilleri içeren Samoyet Grubu Dilleri vardır.Öte yandan, Finlandiya’daki Turku şehrinin Türkiye ile bir bağlantısı yoktur. Bu kelime fince de pazar yeri manasina gelen eski bir kelimeden gelmektedir.Bazı sözcüklerdeki benzer sesler ve dizimler göze çarpmaktadır: minä-ben, sinä-sen, olla-ol gibi…Fince de sondan eklemeli bir dildir.

Universal Dil Hizmetleri 42 yıldır “122 dilde” çeviri hizmeti veriyor. Fince profesyonel çözüm ortağınız Universal.

Fince tercümeleriniz, kendi alanında uzman, mütercim tercümanlık mezunu anadili Fince olan veya Fince üzerine üniversite eğitimini tamamlamış Fince yeminli tercümanlar tarafından yapılıyor.

Fince dilindeki tercümeleriniz konusuna göre sınıflandırılarak proje ekibimize yönlendiriliyor.

Müşterilerimizden gelen “Fince” içerikler, ileri teknoloji ve nitelikli iş gücü ile harmanlanarak arşivleniyor, güncelleniyor ve bir sonraki içeriğin oluşumunda, “Kurumsal Hafıza” için alt yapı sağlıyor.

Böylece, Fince çevirmenlerimiz ve Fince editörlerimiz müşterilerimiz gibi düşünmeye ve yaratmaya başlıyor.  

Fince içerikleri kusursuz yönetilen müşterilerimiz bu sayede hedefledikleri müşterilerine en etkili şekilde ulaşıp, pazar paylarını arttırıyor.

Sektörün birçok ilkine imza atan ve sektöründe ISO 9001:2008 ve EN 15038 Avrupa Çeviri İşletme Standardı Çeviri Kalite belgelerini 2008 ve 2009 yıllarında alarak bu alanda ilk olma özelliğine sahip olan Universal’ın Fince tercümelerine güveniniz tam olsun.

Entegre yönetim sistemi Transerv, bir yıl süren yoğun çalışmalar sonucunda tüm çeviri hizmet üretimi süreçlerinin tam otomasyon sistemi ile yönetilmesi amacı ve hedeflenen kalite güvence sistemi temeliyle tasarlandı. Fince tercümelerinizde Universal teknolojisi ile proje kalitenizi müşterilerinize yansıtın.