Değişen Pazarlama Dinamikleri

Dokümantasyon Yönetimi iş hayatının her alanında kritik bir önem arz etmektedir. Tabi en önemlisi pazarlama disiplinindeki vazgeçilmez katkılarıdır. 100 yıl önce, piyasa koşullarında yer almanızın en etkili yöntemi ürününüzün en iyisi olmasaydı. Bazı ürünlerde bu tek başına dahi yeterliydi çünkü tüketici sizi gelip buluyordu, beklentisi ise sadece üründü. Geçen yıllar, teknolojinin gelişmesi ile karşımıza aynı ürünü benzer kalitede üreten birden çok piyasa oyuncusunu doğurdu. Öne geçebilmenin yegâne yöntemi görünürlük ve söylem boyutunda farklılık olarak öne çıktı. Bu farklılık ise üretim maliyetlerinden daha yüksek, üretimin planlamasından bile daha karmaşık olan o ürünün pazarlama planlarını günümüz dünyasında daha önemli hale getirdi.

Veri Yönetimi ve Etkin Arşiv Sistemi

Bu pazarlama planları, şirketin orta kademesinde ham maddeden mamül hale dönüşüp üst kademede sonlanan projeler, materyaller ve kampanyalar şeklinde vücut bulmaya başladı. Şirketler, 1980’li yılların başında yarattıkları markaları alttan üste giden organizasyon yapısında oluşturmaya, kullanmaya ve saklamaya devam etti. Bu ihtiyaç, ana konumuz olan içerik yönetimi konumuzun yalnızca bir boyutudur.

Çoğunlukla pazarlama departmanlarının arşivlediği şirketin tüm pazarlama geçmişine bir de firmanın halkla ilişkiler mahiyetinde dış dünya ile kurduğu tüm iletişimin materyalleri eklenince, yüksek boyutlarda bir veri entegrasyonu ve yönetimi ihtiyacı doğdu. Bu da zaman ilerledikçe kurumsal içerik yönetimi ihtiyacını gözler önüne serdi. Veri entegrasyonu ve yönetimi, ağırlıklı olarak fiziki depolama ve işleme kapasitelerini akıllara getirirken, pazarlama uzmanları bu ihtiyacın daha çok subjektif bir hafıza ihtiyacı olduğunu vurgulamaktadırlar.

Çeviriniz Dünya ile Aynı Dili Konuşsun

Günümüzde işletme yönetiminde marka sermayesi, şirket fikir değeri, vizyon ve misyon gibi elle tutulmayan varlıklar geçmişe göre daha kritik bir konumda geliyor. Kurumsal içerik yönetimi, bu nedenle firmanın kendini doğru ifade edebilmesi için büyük önem taşır.

Ana diliniz dışında şirketinize kaynak oluşturan girdiler ve yurt dışındaki ticari teşekkülünüz veya iş ortağınız için yarattığınız çıktılar belki de bu konunun en hassas kısmı haline geliyor. Şirkete giren tüm dış kaynak şirket ana diline, şirketin başka diller için ürettiği her veri ise ilgili dil yönüne çeviri sürecini gerektiriyor.

 

Örneğin; İngiltere merkezli İK departmanınıza gelen ve Türkiye’de kullanacağınız eğitim materyalleri, ürünlerinizin içine koyacağınız kullanım kılavuzları verilebilir. Ya da Mısır operasyonunuzda piyasaya sunduğunuz bir medikal cihazın kullanım kılavuzu. Bunların tamamı yerel ve globalde kullandığınız materyallere örnek verilebilir. Örnekler yüzlercesi ile artırılabilir, ortak yanları ise hepsinin çeviriye muhtaç olduğudur.