Bankacılık ve Finans Çevirisi

Bankacılık ve Finans Çevirisi

Bankacılık ve finans çevirisi için profesyonel çözüm ortaklığı Universal Dil Hizmetleri’nde sizlerle.

Küresel pazarda şüphesiz en yoğun veri akışının olduğu alan finansal piyasalardır. Uluslararası birçok işlemi ve entegrasyonu sürdürmesi gereken sektör, doğasında yoğun bir diller arası iletişimi barındırır.

Son 15 yılda, özellikle Türkiye ve bölgesel bazda en hızlı ve stabil rakamlarla büyüyen sektör olan bankacılık ve onunla paralel büyümesini sürdüren finans sektörü, her yıl yurtdışı ile entegrasyonunu bir üst seviyeye çıkarmaktadır. Birçok güçlü yurt dışı marka, gerek satın alma gerek yeni banka kuruluşları ile Türkiye’ye adım atıyor ya da Türk şirketleri diğer ülkelere satın alma yoluyla giriş yapıyor.

 

Kültürlerarası Kurumsal Uyum İhtiyacı

Kurumlar arası entegresyon ihtiyacının hasıl olduğu satın almalarda, yurt dışındaki anlayışların Türkiye organizasyonuna implementasyonu sırasında, bu iki anlayışı bir araya getirecek bir arabulucu/çevirmen süreçte elzem hale geliyor.

Universal’in her iki kurumun ülke kültürlerine/dillerine hakimiyeti ile sektörde ilk çevirisini gerçekleştirdiği 1978 yılından bu yana sahip olduğu alan bilgisinin bir araya gelmesi, kusursuz finans/bankacılık çeviri hizmetini ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda sektörel çalışma alanları Universal’e bankacılık ve finansal çeviri adına büyük bir profesyonellik kazandırmıştır. Çeviri talepleri, uzman finans çevirisi tercümanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Sektörel Çeviri Ekibi Desteği

Universal, finans dünyasının 38 yıldır çeviri tedariğini sağlayan bir iş ortağı olarak referans niteliğinde gösterilebilecek birçok projeye imza atarken, bu zaman diliminde finans çevirisi için ihtiyaç duyulan insan kaynağını da yetiştirmiştir. Çeviride alan uzmanlığını vazgeçilmez olarak kabul eden Universal, finans için gerek dış çevirmen kaynakları gerek iç editöryel süreçlerde uzun çalışmalar sonucu oluşmuş terminoloji altyapısını ve insan kaynağını üretimine dahil etmektedir. Universal, diğer tüm çeviri işlemleri ile birlikte bankacılık çevirisi ve finansal çeviri hizmeti için de hızlı ve sorunsuz hizmet sunmaktadır.

Hatasız Rapor Formatları ve İçerikler

Finans çevirisini satın alacak tarafların gündemindeki en önemli etmenlerin, rapor formatları bozulmadan çevirilerin teslimi ve raporun rakamsal içeriklerinin hatasız bir şekilde teslimata yansıtılması olduğunu biliyoruz.

Bu konuda müşterilerimize iş öncesi verdiğimiz hatasızlık garantimizi, sahip olduğumuz veri transformasyon ve format geçiş teknolojileri ile sağlıyoruz. Bu süreci, hata olasılığı olan insan işlemesine bırakmayıp metin çevirileri ile format konsolidasyonunu yazılımlarımıza bırakıyoruz. Nihai olarak çıkan metinlerin son okuması yapılıyor ve müşterilerimize teslim ediliyor.

Universal’in bu alanda yaptığı projelerin başında T.C. Merkez Bankası’nın Tek Düzen Hesap Planı’nın 3 ay gibi bir sürede farklı bir dile çevrilmesi gelmektedir. 38 yıldır, Türkiye’deki en büyük 10 bankanın 7’sine hizmet vermiş ve hizmet vermeye de devam etmektedir. ICBC, Garanti Bankası, CAIXABANK, Albaraka Türk, Yapı Kredi gibi büyük bankalar, Universal’ın finansal çeviri ve bankacılık çevirisi yaptığı markalardan sadece bazılarıdır.

 

Finansal / Bankacılık Çevirisi İçin Talep Edilen Başlıca Doküman Türleri

  • Hesap Planları, Bilançolar, Finansal Tablolar
  • Kapsamlı Raporlar, Üst Kademe Sunumlar
  • Ürün Tanımları, Uluslararası Uyum Başvuruları, Beyannameler, İzinler
  • Yetki Belgeleri, Sözleşmeler, Faaliyet Raporları
  • Resmi Şirket ya da Bireysel Kimlik Dokümanları
  •  

finans