Hukuki Çeviri

Hukuki çeviri; Mahkeme ve mahkeme gibi hukuksal dökümanların bulunduğu hizmet alanına sahip tercüme türüdür. Hukuki çeviri büyük bir önem arz eden çeviri türüdür. Çünkü içeriği hukuksal madde ve sözleşmeleri içerir. Dolayısı ile tercüme noktasında yapılan hatalar çok büyük ve zararlı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle hukuki tercüme özel bir dikkat gerektirmektedir. Genel olarak her tercüme türü özenli ve dikkatli şekilde yapılmalıdır. Ancak söz konusu hukuki çeviri ise yasalar ve hukuk ön planda olduğu için dikkat ayrı bir önem kazanır. Hukuki çeviride yapılacak en ufak hatalar ülkeleri krize, firmaları iflasa, insanları yaşam tehlikesine sürükleyecek sonuçlara sebep olabilmektedir. İletilen mahkeme belgeleri, dava dosyaları ve vekaletnameler, çevirisi oluşturulacak dile direkt ve net bir dille tercüme edilmelidir. Sağlıklı bir hukuki tercüme adına uzman bir hukuki tercüme bürosu ile çalışılması gerekmektedir.

41 yıllık yaşam döngümüzde yazılı çeviri alanında oluşturduğumuz ilk uzmanlık alanı hukuki çevirilerdir. Bu nedenle, bu alanın gerekliliklerini biliyor ve tüm çevirilere en az müşterilerimiz kadar titiz yaklaşıyoruz.

Sorumluluk ve Gizlilik Akdi

Alanında uzman hukuki tercüme bürosu çalışanları, çeviri metinleri konusunda eğitimi ve tecrübesi bulunan çalışanlardır. Bu nedenle çeviri noktasında sizlere en profesyonel işleri iletirler. Metinlere ekleme ya da çıkarma yapılmadan, çeviri sağlanmadan önce iletilen metin ile aynı mesajı veren, profesyonel hukuki tercüme için araştırma yaparak iyi bir tercih yapmanız gerekir. Aksi durum sizlere büyük zararlar olarak geri dönebilir. Hukuki tercüme metinlerinde kaliteli çevirinin dışında gizlilik noktasına da önem gösterilmelidir. İçeriğinde ticari sır, patent veya kamuoyundan sakınılması gereken bilgiler bulunduran hukuki tercüme işlemlerinde çalışacağınız tercüme bürosu sizlere güven ve prosedürler sunmalıdır.

Hukuki tercüme metinlerinde tercüman mutlaka iletilen metne sadık kalmalıdır. Değişim oluşturmaması gereklidir. Objektif bir çeviri gerçekleştirmek gerekmektedir. Hukuki tercüme bürosu içerisinde çalışan tercümanlar; mahkeme kararları, uygunluk belgeleri, sözleşmeler, tanık ifadeleri, uzman raporları, patentler ve fikri mülkiyet belgeleri, yıllık raporlar, lisans, kayıt belgeleri, pazarlama ve satış anlaşmaları, hukuki yazışmalar, kanun ve yönetmelikler, beyanname, iş sözleşmesi, vekaletnameler, işçi- işveren ilişkileri yazıları gibi her çeşit yasal belgenin çevirisi noktasında hizmet vermeye yetkilidirler.

Talep Edilen Başlıca Doküman Türleri?

Hukuki tercüme gerektiren belgeler ise; Mahkeme belgeleri tercümesi (Boşanma davaları, uyuşmazlık davaları gibi dava dosya içerikleri), Vekaletname tercümesi, Tahkim Kararları tercümesi, Sözleşme ve antlaşma tercümesi, İmza sirküleri tercümesi, Patent işlemleri tercümesi, İdari şartname tercümesi, Dava dosyaları, Kira kontratları, İcra belgeleri tercümesi, Beyanname tercümesi ve Alım – satım belgeleridir.

Çeviri sonrası mutlaka okuma gören hukuki evraklarla ilgili editoryal süreci bizzat Universal’den başka bir yerde çalışmamış ve 20 yılın üzerinde hukuki çeviri tecrübesi olan editörlerimiz yürütmektedir.

Uzmanlaşmanın yanı sıra, iş süreçlerini de hukuki çevirinin doğasına göre uyarlayan Universal, çoğu hukuk bürosu ile mahkeme tarihleri gibi detayların dahi hesaba katıldığı bir çalışma sinerjisi sürdürmektedir.

Uzmanlaşmış Çevirmen ve Editör Kadrosu

Hukuki tercüme konusunda profesyonel çalışmalar sağlayacak, zamanında teslim ile iş etiğine uygun şekilde hareket edecek bir hukuki tercüme bürosu arayışı içerisinde iseniz sektörümüzdeki 41 yıllık tecrübemiz ile Universal olarak sizlere de destek olmaktan mutluluk duyarız. 41 yıllık köklü bir hizmet geçmişi bulunan firmamızın yazılı çeviri noktasında ilk uzmanlık alanı hukuki tercümedir. Bu hususta tüm detay ve gerekliliklere sahibiz ve siz müşterilerimize en profesyonel hizmeti sunuyoruz.

Hukuki tercüme için talep ettiğiniz metinleriniz çeviri sonrası mutlaka okuma gören hukuki evraklarla ilgili editoryal süreci bizzat Universal’den başka bir yerde çalışmamış ve 20 yılın üzerinde hukuki çeviri tecrübesi olan editörlerimiz yürütmektedir.

Sahip olduğumuz yılları somut ürüne dönüştürmek, şirketimiz tarafından oluşturulan sözlükler ve terim bankalarını sunmaktan daha iyi ifade edilemez.

Universal,tüm çeviri sürecinde, yine çeviri kadrolarımız tarafından uzun yıllara dayanan iş geçmişi ile hazırlanan Universal Hukuki Terimler Sözlüğü’nü kullanmaktadır. Şu an kullanımı gayet yaygın olan internet sözlükleriyle aynı işleve sahip terim sistemimiz, çevirmenlerimizin iş süreçlerine entegre durumdadır. Bu sözlük, sektör uzmanı olan çevirmenlerimiz ve yine sektör uzmanı olan müşterilerimizin katkısı ile dinamik bir döngüde güncellenmektedir.

Universal olarak, tüm tercüme süreçlerinde, çeviri kadrolarımızca köklü iş geçmişi ile hazırlanan Universal Hukuki Terimler Sözlüğü’nü kullanmaktayız. Terim sistemimiz, çevirmenlerimizin iş süreçlerine entegre durumdadır. Bu sözlük, sektör uzmanı olan çevirmenlerimiz ve yine sektör uzmanı olan müşterilerimizin katkısı ile dinamik şekilde güncellenmektedir.

Özellikle ciddi bir ikincil uzmanlık bilgisi isteyen patent belgeleri, 6 ayrı teknik alanda hazırlanmış Universal sözlüklerimizin ışığında hatasız bir terminoloji birikimi ile hazırlanmaktadır. Elektrik-Elektronik, Biyoloji, Nükleonik, Bilgisayar, Zooloji ve Botanik alana özgü hazırlanmış olan sözlüklerimizdir.

İçerik talepleriniz konusunda en az sizin kadar titiz davranıyoruz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda 41 yılı aşkın süredir sizlere profesyonel destek sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.