Ardıl Çeviri

Ardıl Çeviri hizmeti; toplantı katılımcılarının ve çevirmenlerinin bir toplantı düzeneği içerisinde birlikte oturduğu, çevirinin yapılması için herhangi bir teknik ekipman kullanılmaz. Bu durumlarda Universal tarafından verilen ardıl – sözlü çeviri hizmeti, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre, konferans çevirmenliği eğitimi almış deneyimli çevirmenler tarafından sunulmaktadır.

Sözlü çevirmenlerimiz, ardıl tercüme yapacakları andan önce yapacakları çevirinin niteliğine uygun terminoloji çalışmasını düzenli ve temel bir prensip olarak yapmaktadırlar. Ardıl tercümede ciddi ölçüde benimsenmiş bir kurumsal kimlik, toplantı dinamiğine hakimiyet ve etkin bir iletişim yeteneğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ardıl çeviri, hizmeti sunan çevirmenlerimizin dil ve alan uzmanlığına sahip olmalarının yanı sıra yüksek miktarda bir gerçek zamanlı toplantı deneyimi gerektirmektedir.

Genellikle anında çeviriye yönelik pratiklik ve konuşma becerisi gereksinimi duyulur. Ardıl çeviri hizmetini sunan ardıl çevirmen kadromuzu, yoğunlukla toplantının içeriği konusunda akademik bir geçmişe sahip kişiler ya da sektör profesyonelleri oluşturmaktadır.

Ardıl Tercüme Hizmeti

Ardıl çevirmen seçiminde yıllara kadim tecrübesi ile Universal, önce mülakat ve gerçek zamanlı bir toplantı deneyimi ile başlar. Eleme sürecini, daimi olarak ardıl tercüme hizmeti sonrası aktif müşteri memnuniyeti denetimine kadar birden çok sınama çalışması ile tamamlamaktadır.

Ardıl Çeviri Hizmeti

Universal Dil, müşterimiz için prestij anlamına gelen uluslararası lansman, workshop gibi kritik öneme sahip toplantıların başarılı bir sonuç ile taçlandırılması için çabalar. Basitçe ardıl çeviri için orada yer almayıp daima sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesine yönelik top yekûn bir sorumluluk alarak hareket ediyor.